Activ SPA Pipe Cleaner 1L / Swim & Fun Spa PipeFix 1L

159 kr

Artikelnr: 335211 Kategorier: ,

#5211 Activ SPA Pipe Cleaner 1L / Swim & Fun Spa PipeFix 1L #1745

De olika fabrikaten är identiska och vi levererar av de vi har i lager.

#5211 Activ SPA Pipe Cleaner 1L För rengöring av rörsystem i spabad. Ett spabad har många och långa rör och inuti rören bildas avlagringar av kroppsfett och döda hudceller där bakterier kan trivas. Över tiden bildas en biofilm som utgör grogrund för bakterier och smittämnen.

Activ SPA Pipe Cleaner avlägsnar denna biofilm och rengör rörsystemet. Du bör rengöra rörsystemet 2–4 gånger om året.

Dosering: 500 ml till 1 000 liter vatten.

Bruksanvisning: Spabadet desinficeras på normalt sätt innan behandlingen. Vattenlinjen ska vara minst 5 cm över munstyckena. Skaka flaskan ordentligt. Tillsätt nu rätt mängd Pipe Cleaner till det fyllda spabadet och kör cirkulationspumpen. Avlägsna om möjligt innan filtret. Efter 30 minuter kan cirkulationen stängas och spabadet tömmas. Skölj därefter spabadet ordentligt med rent vatten. Viktigt – Bada aldrig i spavatten där Pipe Cleaner är tillsatt.


Swim & Fun Spa PipeFix 1L #1745

För rengöring av rörsystem i spabad och badtunnor. Inuti rören bildas avlagringar av kroppsfett och döda hudceller där bakterier kan trivas. Över tiden bildas en biofilm som utgör grogrund för bakterier och smittämnen. PipeFix avlägsnar denna biofilm och rengör rörsystemet. Du bör rengöra rörsystemet 2–4 gånger om året.

Swim & Fun SPA PipeFix används för rengöring av rörsystem i badtunnor och spabad. Inuti rören bildas avlagringar av kroppsfett och döda hudceller där bakterier kan trivas. Över tid bildas en biofilm som utgör grogrund för bakterier och smittämnen. PipeFix tar bort denna biofilm och rengör rörsystemet.

Du bör rengöra rörsystemet 2–4 gånger om året. Bruksanvisning: Dosering: 500 ml till 1 000 liter vatten. Badtunnan desinficeras på normalt sätt före behandlingen. Vattenlinjen ska vara minst 5 cm över munstyckena. Skaka flaskan ordentligt. Tillsätt nu rätt mängd PipeFix till det fortfarande fyllda spabadet och kör cirkulationspumpen. Avlägsna om möjligt filtret dessförinnan. Efter 30 minuter kan cirkulationen stängas och badtunnan tömmas. Skölj därefter badtunnan ordentligt med rent vatten.

Bada aldrig i spavatten med PipeFix tillsatt.

Se till att kemikalierna inte blir fuktiga under förvaring. Förvaras i originalförpackning, låst och otillgängligt för barn, samt torrt, frostfritt och inte i direkt solljus. Biocider bör användas med försiktighet. Läs etiketten och bruksanvisningen innan du använder produkten.

Använd locket som mätkopp:
Locket på denna produkt fungerar som en mätkopp så att du enkelt och noggrant kan dosera rätt mängd.

 

OBS!
Avlagsna eventuella filter och nackkuddar innan SPA Pipefix tillsatts i badvattnet!


 

>>Här hittar du säkerhetsdatabladet för denna produkt.