Vilken badtunna ska man välja?

Svar på vanliga frågor om badtunnor.

Har du funderingar inför köp, leverans och installation av badtunnan. Här finner du svar, tips och råd vid användning och skötsel av badtunna.

Om badtunnor av plast

Det är insidan som räknas! Därför är polyetenplast den bästa plasten i en badtunna.

– Polyetenplast är en homogen och MYCKET slitstark och stryktålig plast. 
– Vår plast är helt genomfärgad, homogen, ingen målad plast. Till skillnad mot andra typer av plast så finns ingen risk för blåsor eller färgsläpp eller materialskiktning med polyetenplast.
– Vår polyetenplast ger en smutsavvisande slät yta som garanterar snabb och enkel rengöring, den tål att högtryckstvättas! Vattnet pärlar sig på ytan.
– Underhållsfri och åldersbeständig. UV skyddad och klarar alla klimat. Värmetålig upp till +130˚C och köldtålig ner till -50˚C. Denna plast bleknar inte av solljus & blir inte bräcklig av kyla eller värme.

– Av polyetenplast tillverkas det som ska hålla, några andra exempel som tillverkas av samma plast som våra badtunnor är forsränningskajaker, trafikkoner och skärbrädor. Saker som ska hålla och vara underhållsfria och problemfria.

– Polyetenplasten har mer än 40 år beräknad livslängd och torkar inte sönder. Miljövänligt, återvinningsbar plast, (livsmedelsgodkänd).

Hur levereras badtunnan?

— Badtunnan står emballerad normalt på en pall.
— Vid leverans står vedkaminen inuti badtunnan i en kartong.
— Övrigt tillbehör ligger normalt även inuti badtunnan.

Vad lämnar ni för garantier?

— Vi följer konsumenttjänstlagen där du som privatperson har 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt på eventuella fabrikationsfel.
— Vår goodwill sträcker sig längre än så… 
— Vi har löpande kvalitetskontroller under produktion, efter produktion samt inför leverans till kund.
— När det gäller badtunnorna och vedkaminerna så finns inte så mycket som kan gå fel, så länge man aldrig eldar utan vatten i badtunnan och inte låta vattnet i vedkaminens vattenmagasin frysa. Samt att man kontrollerar vedkaminens skyddande Mg+ anod minst två gånger per år och byter den när den är nött.

 

 

Välj kamin

Cult 36/22 kW. Vid fritidshuset brukar baden i en badtunna bli mer planerade, då kanske det inte gör något om det tar en halvtimme-timme längre att värma upp badtunnan. Där kan vår vedkamin Cult vara ett bra val. Den värmer upp badtunnan på mellan 2,5-4 timmar beroende på årstid. Denna vedkamin är grundutrustad med en 1,5 m hög modulskorsten (Ø120 mm) av syrafast rostfritt stål som enkelt och stadigt kan förlängas vid behov. Runt den nedre metern sitter ett beröringsskydd och på toppen en regnhatt.

Macu 40/29kW & Cube 48/35kW Däremot en badtunna hemma vid bostaden som värms upp snabbt blir oftare använd. Då kan de kraftigare vedkaminerna vara en bra investering. 

 • Macu 40/29kW värmer upp badtunnan på mellan 2-3,5 timme.
 • Cube 48/35kW värmer ännu snabbare, 1,5-3 timmar beroende på årstid. 

Dessa två större vedkaminer är grundutrustade med en 2 m hög modulskorsten  (Ø150 mm) av syrafast rostfritt stål som enkelt och stadigt kan förlängas vid behov. Runt den nedre metern sitter ett beröringsskydd och på toppen en regnhatt. 

Värt att tänka på:

 • Normalt är det inga problem att behålla vattnet i badtunnan för bad någon dag senare, så länge man tillsätter bakteriedödande medel, t.ex. BioTab. Och när badtunnan är isolerad så tappar man normalt inte mycket av värmen till dagen efter. T.ex. vintertid vid ca 10 minusgrader ute så kan vattnet fortfarande hålla 20-30 °C efter 12-18 timmar med lock på. Då går det fort att värma på vattnet dagen.
 • Det är ingen risk att vattnet i vedkaminen fryser till dagen efter. När vattnet inuti vedkaminen blir kallare än vattnet i badtunnan så börjar vattnet cirkulera baklänges in i vedkaminen och på så sätt jämnas temperaturen ut. Men lämna inte badtunnan vattenfylld i flera dagar utan att övervakning.
 • De externa vedkaminerna till våra badtunnor kan med fördel isoleras på utsidorna –då minimeras värmeförlusten.

Fördelar med vedkaminen utanför badtunnan? 

 • Med extern vedkamin till badtunnan vinner du allt… – Inte minst tid!
 • En extern vedkamin ger plats för tre personer fler än om den sitter i badtunnan.
 • Det mycket mycket lättare och säkrare att elda i en vedkamin utanför badtunnan jämfört med en intern vedkamin.
 • Badtunnan värms snabbt och smidigt och det är ingen riska att bränna sig på dom när man badar.
 • Det är mycket lättare att starta elden i en extern den kommer inga vedrester eller aska i vattnet.
 • Askan dras ut enkelt ur våra vedkaminer till skillnad från de interna vedkaminerna som askan måste skopas ur.
 • Badtunnan är mycket lättare att rengöra med vedkaminen utanför.
 • Det är svårare och är mer jobb att rengöra en badtunna med intern vedkamin. Dess skyddsstaket skal också rengöras…
 • Våra vedkaminer är av marinaluminium som ger bäst och snabbast värmeledning.
 • De vattenmantlade vedkaminerna blir inte brännheta! Utsidorna blir inte varmare än vattnet.
 • Skorstenarna är utrustad med 1 meters värmeskydd som säkrar att små fingrar inte kan bränna sig. 
 • Vedkaminens golv, väggar och tak är fyllt med badvatten.
 • Maximerad värmeyta – i taket i eldstaden går extra vattenkanaler.
 • De rymmer gott om ved och klarar av upp till 57 cm lång ved.
 • Badtunnornas vedkaminer är utrustade med stadiga skorstenar av syrafast rostfritt stål med skorstenshatt och värmeskydd.
 • Gnistskydd till toppen av skorstenen finns som tillbehör. 
 • De är helt självcirkulerande och behöver ingen elektricitet eller pump. Värmen från elden pressar det varma vattnet in i badtunnan genom ett övre rör och skapar ett undertryck i vattenmagasinet som då suger in vatten från badtunnans via det nedre röret. 
 • Alla våra vedkaminer töms helt på vatten när badtunnan töms.
 • Bygger man in sin badtunna i en altan så kan rören mellan vedkaminen och badtunnan förlängas så att vedkaminen sitter på utsidan av altanen och badtunnan är en meter in i altanen. Då kan man gå i och ur badtunnan från alla sidor.
 • Unikt med vår badtunna av plast är vedkaminens nedre rör kopplas till badtunnan genom ett rör som går under hela badtunnan inuti den tjocka markisoleringen. I mitten av badtunnans golv sitter en golvbrunn kopplad till detta rör med en T-koppling som vedkaminen själv cirkulerar vattnet genom.
 • Detta rör går vidare inuti markisoleringen till andra utsidan av badtunna mitt emot vedkamin löper under hela golvet till en frostsäker avtappningsventil som sitter utanför badtunnan mitt emot vedkaminen –när badtunnan är tom så vedkaminen också tom.
 • Många tror att det är en fördel att ha vedkaminen i badtunnan ”Då man kan sitta kvar och ladda i ved”. –Men… man värmer ju upp vattnet till badtemperatur innan man kliver ner, sen kan man ha en liten mys-eld som ger lite underhållsvärme och då behöver man inte ladda med ved. 
 • Ett annat myt om externa vedkaminer är att värmen skiktar sig… men det är ingen skillnad mot interna vedkaminer – Värme stiger uppåt. Några gånger när man fyller på veden under uppvärmning så blandar/rör man om några gånger i vattnet med t.ex. en paddel. Detta ger en cirkulation som gör vattnet  jämn varmt.
 • Det är ingen risk att bakterier gror inuti vedkaminens vattenmagasin då detta vatten mer eller mindre kokar när man eldar. 
Vad menas med vedkaminens bruttoeffekt respektive nettoeffekt?
Vilken typ av ved skall man använda?

— Det vanliga och normalt mest kostnadseffektiva är torr finkluven björkved från norden. 
— Bäst värmevärde fås från Ek, Bok, och Rönn. Har man tillgång till det så kan man blanda det med t.ex. björkveden så får man till och med snabbare uppvärmningen av badtunnan. 

 

— Ask och Lönn duger också men har lägre  värmevärde jämfört med björkved.
— Allmänt om ved gäller, ju tätare virke, desto bättre värmevärde. Det viktigaste är att veden är torr.

Gnistskydd till badtunnans skorsten— Man kan självklart även elda med ved av övriga träslag såsom tall, gran och spillvirke men detta har sämre värmevärde och det rycker oftast mer och ger mer gnistor upp genom skorstenen.
— Har man problem med gnistor så rekommenderas vårt >>gnistskydd

Asklåda Kirami Cult Macu Side-Heat Side-Easy

— Det är mycket praktiskt att komplettera vedkaminen med en separat >>asklåda i syrafast stål som skjuts in i vedkaminens askgrav. Denna gör så att asktömningen blir jätte enkel. Om eldar med tätare träslag såsom ek, bok  eller rönn bör spä ut den med t.ex. björkved och använda ovan asklåda.

Hur mycket ved går det åt att värma badtunnan?

— Beroende på årstid så går det normalt åt mellan 1,5-3 st vanliga 40 liters säckar med björkved att värma upp badtunnan beroende på årstid.

— Eldas tall, gran och spillvirke så går det normalt åt betydligt mer.

—  Exakt hur mycket ved som går åt beror bland annat på den ursprungliga vattentemperaturen, hur torr veden är, vedens kvalite och lufttemperaturen

Kan man använda klor i badtunnan?

 — Det korta svaret är ja, men med viktiga förbehåll härunder. Men generellt så rekommenderar vi istället klorfri rening av badvattnet, t.ex. >>BioTab som är speciellt för badtunnor med varmt vatten och är biologiskt nedbrytbart. 

— Tänk på att klorerat vatten inte ska släppas ut i dagvatten eller naturen. Normalt så ska man vänta till ca 2 veckor efter sista kloreringen. Vi rekommenderar att man kontaktar kommunen om detta för närmare information om regler och föreskrifter. 

— Våra vedkaminer är tillverkade av marinaluminium av högsta kvalité vilket har  en mycket hög korrosionsbeständighet jämfört med många andra metaller. Våra vedkaminer är dessutom extrautrustade med >>Magnesium Mg+ anoder som skyddar vedkaminen extra mot aggressivt vatten såsom brunnsvattnet kan vara i vissa områden eller vatten som renas med klorbaserade kemikalier. Magnesium Mg+ staven ska kontrolleras minst en gång per år och bytas ut mot en ny när den har nötts. Om staven inte byts ut i tid förfaller kaminens garanti när det gäller oxideringen. Våra vedkaminer är tillverkade av marinaluminium .

— Polyetenplasten i våra badtunnor klarar av klor och andra kemikalier.

— OBS! Vid användning av kemikalier, ska man alltid övervaka vattnets pH-värde, och hålla det inom givna gränser dvs. 7,0-7,6. PH-värdet sjunker vanligtvis vid användning av kemikalier, vilket kan fräta på tunnans delar.

—  Vid användande av klor så ska man inte använda triklorbaserade eller andra kombinationstabletter, med undantag för 20g tabletter, med vilka halterna inte blir för höga.

— Kemtabletter ska alltid lösas upp med hjälp av en doserare, aldrig direkt i badtunnan.

— Användning av triklorbaserade eller
andra kombinationstabletter i karen är förbjudet, undantaget 20g tabletter, med vilka halterna inte
blir för höga. Använd endast kemikalier som rekommenderats av tillverkaren. Tabletter ska alltid
lösas upp med hjälp av en doserare, aldrig direkt i karet.

— I badtunnor som har relativt liten vattenvolym ska man inte använda kemikalier och
doseringsutrustning avsedda för badbassänger. Med dessa blir doserna i praktiken alltid för stora och leder lätt till frätskador på materialen.

— Kom ihåg, att man alltid måste övervaka även automatisk utrustning för kemikalier och regelbundet mäta vattnets pH och andra värden.

Blir kallt eller halt att sitta i badtunnorna av plast?

— Nej. Plasten håller samma temperatur som badvattnet och är inte hal att sitta på.

Kan man använda saltvatten, sjövatten och brunnsvatten i badtunnan?

— Ja men var dock extra noga med vattenhygienen och rengöringen när annat än dricksvatten används. För att vara lite mer på den säkra sidan bör man tillsätta BioTab som är en klorfritt bakteriedödande reningskemi just anpassad för badtunnor och spabad.
— Ett sk. förfilter är till att rekommendera till den pump som används att fylla badtunnan med havs- och sjövatten.
– Har man sår på kroppen som kan infekteras så rekommenderas generellt att man inte badar i vatten som kan innehålla bakterier.
— Vid minsta tveksamhet om hygienen och vattnets kvalité så rekommenderas att man tömmer och rengör badtunnan och fyller på med rent vatten.
— Våra vedkaminer är tillverkade av marinaluminium och är extrautrustade med >>Magnesium Mg+ anoder som skyddar vedkaminen mot aggressivt vatten som brunnsvattnet i vissa områden kan vara. 

Vad ska man tänka på innan man börjar elda och värma badtunnan?

— Badtunnan ”diskas” enkelt ren med vanligt grönsåpa och en lämplig tvättborste på skaft det tar inte normalt mer än 5 minuter i samband med avtappning.
— Man kan använda högtryckstvätt!
— Det sista man gör är att spola ur vedkaminens vattenmantling genom det övre röret som går in i vedkaminen från badtunnan. Det finns ingen risk att bakterier gror inuti vedkaminens vattenmagasin då vattnet mer eller mindre kokar där inne, men det kan sugas in löv och dyl. vid bad som man på detta sätt lätt spolar ut.

Behöver man reningsverk till en badtunna?

— Detta är verkligen en vanlig fråga som vi här skall försöka ge ”vägledning till beslut”.
— Först och främst kan vi säga att vi har bra reningsverk, sandfilter och kemikalier som vi gärna säljer, men… vi vill vara tydliga och informera om att om man har god vattentillgång så rekommenderar vi generellt att avvakta med reningsverk. De är enkla att eftermontera. och har du kommunalt vatten, bra brunn eller tillgång till bra havs- eller sjövatten. Då är oftast ett reningsverk reningsverk överkurs tack vare att vår badtunna är så lätt att rengöra mellan baden.
— Däremot om man vill ha badvattnet kvar en längre tid veckor/månader om man badar ofta eller att att man har dålig tillgång till vatten då är ett reningsverk, sandfilter en bra praktisk lösning. Samt om vill spara den tid det tar att tömma, rengöra och fylla.
— Ekonomiskt sett kan man fylla en badtunna med kommunalt vatten mellan 150-250 gånger innan vattenkostnaden överstiger inköpspriset för reningsverk och kemikalier.
— Oavsett om man har reningsverk eller inte och vill användas samma vatten mer än ett bad behöver man tillsätta reningskemikalie , vi rekommenderar BioTabs klorfria reningsvätska som är speciellt för badtunnor och spabad. Det är luktfritt och klarar att rena varmt vatten till skillnad mot visa andra typer av kemikalier som inte renar vatten som är varmare än 35 grader. Ytterligare en fördel med BioTab är att den kan tömmas i dagvattensystemet eller i naturen till skillnad mot t.ex. klor.
— Generellt så tillsätter man en en dos BioTab inför varje bad och en dos efter bad.

Hur fungerar ett reningsverk till en badtunna?

— Ett reningsverk renar vattnet från synliga partiklar och skall användas tillsammans med reningskemikalie som renar badvattnet från bakterier.
— Vi säljer sen många år BioTabs klorfria reningsvätska som är speciellt för badtunnor och spabad. Det är luktfritt och renar varmt vatten till skillnad mot visa andra typer av kemikalier som inte renar vatten varmare än 35 grader. Ytterligare en fördel med BioTab är att den kan tömmas i dagvattensystemet eller i naturen till skillnad mot t.ex. klor.
— Vårt reningsverk, sandfilter har ett viktigt och lättrensat förfilter som fångar större partiklar såsom barr, löv och dyl. som annars sugs in kan försämrar sandens filtrering och kan skada pumpen.
— Reningsverkets filtertank fylls med speciell sandfilter-sand som vattnet pumpas genom och fångar de små smutspartiklarna.
— Mellan reningsverket och badtunnan/poolen cirkulerar vattnen fram och tillbaks med slangar som finns i paket om 9 meter med invändig diameter 38 mm som enkelt kapas till passande längd. För att koppla slangen på badtunnan, spabadet eller poolen så används rörgenomföringar. ​

Hur skall reningsverket till badtunnan placeras?

— VIKTIGT! Även om ett reningsverk under vintertid är i full gång och cirkulerar vattnet hela tiden så finns ändå stor risk för frostskador på reningsverket. Därför skall alla typer av reningsverk oavsett fabrikat vara monterat i ett frostfritt utrymme eller tas in vintertid oavsett om man har en frostvakt/värmare som underhållsvärmer vattnet.
— Bygg pumphuset för reningsverket så stort som möjligt så att reningsverket och alla kopplingar och anslutningar på den och badtunnan är lättåtkomliga. Vi rekommenderar ett inre minimum mått på 85 x 85 cm med en inner höjd på 65 cm eller mer.
— Har man inte ett lämpligt frostfritt utrymme att tillgå där reningsverket kan placeras. Så kan man bygga en väl isolerad vinter låda, som man innuti monterar ett litet 200W, frostvaktselement anpassat för fuktiga utrymmen.

Kan man ha reningverk till en badtunna?

— Ja. Vill man slippa byta badvattnet ofta och/eller har man ont om vatten, t.ex. med egen brunn så kan det vara svårt att fylla badtunnan ofta. Vi har flera olika bra reningsverk till badtunnan att erbjuda. Beroende på hur länge man vill använda samma vatten.

— Vill man bada mer än ett bad i badtunnan så rekommenderas att man renar badvattnet kemiskt.  Används sjövatten eller havsvatten i badtunnan så bör man tillsätta bakteriedödande kemi redan inför första badet. Att välja rätt reningskemikalie till badtunnan är viktigt med hänsyn till hälsa, natur och miljö. Vi rekommenderar en klorfri rening som är biologiskt nedbrytbar så att man med gott samvete tappa ut badvattnet. ”BioTab klorfri rening” är en luktfri miljövänlig bakteriedödande kemikalie speciellt anpassat för varma bad i badtunnor och spabad. Fungerar likväl som rening av pooler och spabad. Den är omskriven i boken BRA KEMVAL ”–innehåller inga miljöfarliga ämnen”, och är kan till skillnad mot andra pool kemikalier tömmas ut i naturen då den är helt biologisk nedbrytbar. 

Hur länge vill du kunna behålla samma vatten i badtunnan?

Effektivt litet reningsverk till badtunnor som möjliggör att använda samma vatten i badtunnan— Med ett kanthängt reningsverk ger dryga 1-2 veckor. Längre vid goda förhållanden. Det hängs ned över kanten i badtunnan. Kräver ingen håltagning eller installation. Reningsverket drar först badtunnans ytvatten genom sitt grovfilter som fångar upp t.ex. gräs och blad. Inunder reningsverkets förfilter sitter ett tvättbart och utbytbart högarealt micron lamellfilter som effektivt fångar upp de små partiklarna i badtunnans vatten. Hela systemet drivs av en liten men förhållandevis kraftig 12 Volts pump med en fem meter lång kabel som kopplas med snabbkontakt till medföljande 230V transformator.

Mer än 3-6 månader får man med våra större reningssystem. Systemet består av en effektiv  pump med grovfilter som filtrerar vattnet genom en filtertank med filterfibrer som renar vattnet mycket bra.

Reningsverk till badtunna med proffskopplingar och proffsslang. Slipp droppande slangnipplar.

Kompletterar man detta större ringsystem med en extra UV-ljus reningssystem som monteras direkt efter reningsverket så får man ännu bättre vattenhygien. UV-ljus reningen minimerar alger och sporer i vattnet, det som annars ger en halkig hinna i badtunnor, spabad eller pooler.

Det går även att montera en frostvakt/el-värmare efter de större reningssystemen som kan hålla vattnet frostfritt eller om du vill så kan du hålla vattnet konstant badvarmt.

Dubbelt så bra effekt av reningsverk med våra badtunnor! 

En stor fördel med Fritidstunnan är att man får dubbla utsug till reningsverket och bara en extra genomföring behövs för hela systemet. Vid beställning av en badtunna med denna typ av reningssystem så monterar vi en inloppsgenomföring (tillbehör) ovanför sitsen mitt emot vedkaminen. Det är lätt att koppla slangarna till badtunnan. Man behöver inte krypa in under badtunnan, det görs utanpå badtunnan. Reningsverkets sugande slang kopplas på badtunnans avtappningsrör som kommer på motsatt sida sett från vedkaminen längst ner. På så sätt så får man slangarna in och ut från badtunnan på samma sida. På detta sätt sugs vattnet ut genom centrum hålet i badtunnans golv och genom det övre hålet via den externa vedkaminen. Detta ger i praktiken dubbel så bra rening och mer säkerhet jämfört med om man har bara ett utsug. Fördelen att ha utsug till reningsverket i golvet på badtunnan är att smuts som sjunkit till botten lätt kan komma bort. Numera finns även skyddsgaller för genomförningarna i badtunnan som man kan beställa till. Dessa monteras enkelt i centrumhålet i golvet och om man vill även på den övre genomförning som kommer från vedkaminen. De ger extra säkerhet och stoppar små nyfikna fötter och fingrar likväl hindrar att större skräp och saker att sugas in i vedkaminen och reningsverket.  

Alla reningsverk och el-värmare till badtunnor ska placeras garanterat skyddad mot frost och översköljning i ett isolerat pumphus, en isolerad låda kan byggas utanför badtunnan. Lämpligt innermått på detta pumphus är ca. L85xB85xH70 cm + isolering. Vid drift så kommer spillvärmen från reningsverket hålla lådan varm vintertid. Med fördel så montera ett lämplig reglerbart ventilationsspjäll t.ex. en sk. rosettventil för att ge reningssystemet till din badtunna ventilation under varma årstiden. En annan fördel med att ha ett isolerat pumphus är att den minimerar ljudet.  

När badtunnan töms så töms även vedkaminen och ska den stå ur bruk vintertid så ska badtunnans avtappningsventil ställas öppen, då är badtunnan och vedkaminen frostsäkrat. Men i ett reningsverk så blir det däremot alltid lite vatten kvar i toppventilen, tanken och pumpen även om dess dräneringsventiler är öppna. Så därav ska ovan nämnda isolerade pumphus utrustas med ett litet speciellt element, en frostvakt på ca 200W som kan hålla detta utrymme på 5-8 grader. Dessa finns för ca 200 kr hos de flesta bygghandlare.

Vad skall man tänka på efter bad när det är vinter och kallt?

— Vattnet som är inuti vedkaminens vattenmagasin får inte frysa då det kan skada vedkaminen.

— När det är mycket kallt så är det praktiskt att tvätta rent badtunnan samtidigt som man tömmer den.

Hur snabbt kallnar vattnet badtunnan efter bad vintertid?

— En generell tid är svår att säga, då det beror på väder och hur badtunnan är monterad/isolerad.
— Erfarenheter med vår badtunnor placerad fristående med ytterpanel, exempelvis vintertid vid ca 10 minusgrader ute och man lägger på locken efter bad när badvattnet är 39 gradigt så har man efter 12-18 timmar senare kvar omkring 20-25 gradigt vatten.
— Monteras badtunnan nedfälld i terrass, mark eller brygga så kan man med fördel isolera extra tjockt under och runt med cellplast/frigolit. Med locken på efter bad så har man en minimal värmeförlust. Våra kunder berättar om så lite som 2-8 graders förlust per dygn.
— För att ytterligare minska värmeförlusten så kan man enkelt isolera vedkaminen undersida och sidor genom att klä dess den med t.ex. grå cellplast. Skär till skivor och fäst dom med dubbelhäftande tejp. Ovanpå vedkaminen skall man inte lägga isoleringen närmare än 15 cm runt skorstenen.
– En isolerad vedkamin ger även något snabbare uppvärmning.

Finns det någon frostvakt till badtunnor?

— Ja. Vi har 2 kW eller 3 kW frostvakt / elvärmare med termostat, 0-45 grader. Frostvakten har ingen egen cirkulationspump utan kopplas på slangen efter ett reningsverk och dess pump och underhållsvärmer de renade vattnet som går tillbaka till badtunnan. Frostvaktens termostat startar och värmen när vattentemperaturen understiger det önskade temperaturen och pausar när den värmt upp vattnet till inställd gradantal.
— Vattnet i badtunnan blir då med hjälp av frostvakten varmare än vattnet inuti vedkaminens vattenmagasin så börjar det varmare vattnet av sig själv cirkulera in i vedkaminen ifrån badtunnan, samma princip som vid eldningen fast baklänges.
— När man har en frostvakt monterad så är det att rekommendera att isolera vedkaminens utsidor genom att antingen bygga en låda som man kan skjuta över vedkaminen eller klä den med t.ex. grå cellplast. Vedkaminens utsidor blir inte varmare än vattnet den värmer. Skär till skivor i rätt storlek och fäst dom enkelt med dubbelhäftande tejp. Ovanpå vedkaminen skall man inte isolera närmare skorstenen än ca 15-20 cm, då skorstenen värmestrålning kan smälta isoleringen.

Vilket underhåll är det på badtunnorna?

— Insidorna av våra badtunnor är av underhållsfri slät homogen polyetenplast vilket är en MYCKET slitstark och stryktålig plast. Denna plast åldersbeständig UV skyddad och avmattas inte. Den behöver inte poleras eller eftermålas med åren. 

—  Underhåll och skötsel av badtunnans ytterpanel är liten eller i princip ingen och skiljer sig mellan de olika träslagen och materialen. Mer information om de olika ytterpanelerna finner du i en av de övre svaren.

— Vedkaminerna är av beständig marinaluminium. Skorstenen behövs normalt aldrig sotas. Eldas björkved behövs generellt inte vedkaminen sotas, i alla fall med flera års mellanrum. Används gran-, tall- spillvirke eller liknande kan vedkaminen behöva sotas emellanåt. (Denna typ av ved kan ge en tjärbeläggning inuti alla typer av vedkaminer). På sikt så kan en beläggningen försämra värmeledningsförmågan och kaminens effekt och uppvärmningstid. Detta är enkelt att soda eldstaden  >>kamin sottvätts-spray. Spraya på sot-tvätten och låt den verka och spola sedan ur vedkaminen. Vid behov kan man däremellan skrapa/borsta bort beläggningen med t.ex. en stålspackel eller lämplig metallborste.

— Askan ska tömmas ut efter/inför varje uppvärmning så att elden får bäst luftdrag. 
—  Om veden man använder avger mycket aska eller om man inte har bråttom att värma upp badtunnan och småeldar så är det rekommenderas att askan då töms vid behov under uppvärmningen. 

Roster vedgaller av gjutjärn

— Livslängden förlängs på vedkaminens gjutjärnsraster (gallret som veden ligger på) om de hålls fria  genom att askan töms ordentligt Dessa raster är en förslitningsdetalj. De håller olika lång tid beroende på hur man askar ur vedkaminen och vilken typ av ved som används.

— Ett billigt och mycket praktiskt tillbehör som underlättar hanteringen av askan rejält är våra nya >>utdragbara asklådor till våra vedkaminer Cult, Macu, nya Cube och Tube. Denna asklåda skjuts in i botten av eldstaden (askgraven). Detta ger en mycket enkel tömning av askan i badtunnans vedkamin. En fri askgrav ger optimal lufttillförsel och förbränning och förlänger livslängden avsevärt på eld rostret. 

Asklåda Kirami Cult Macu Side-Heat Side-Easy

 

 

 

 

 

 

Vedkamin inuti eller utanför badtunnan?
 • Vedkamin inuti eller utanför badtunnan?
 • Vad är fördelarna med vedkaminen utanför badtunnan?
 • Med extern vedkamin till badtunnan vinner du allt… – Inte minst tid!
 • En extern vedkamin ger plats för tre personer fler än om den sitter i badtunnan.
 • Det är ingen risk att du bränner dig på en extern vedkamin när du badar.
 • Utsidorna blir inte varmare än vattnet.
 • Våra skorstenar har en värmesköld som hindrar att små fingrar bränner sig.
 • Badtunnan är mycket lättare att rengöra med vedkaminen utanför.
 • Det är svårare och är mer jobb att rengöra en badtunna med intern vedkamin. Dess skyddsstaket skal också rengöras…
 • Det mycket mycket lättare och säkrare att elda i en vedkamin utanför badtunnan jämfört med en intern vedkamin.
 • En intern toppmatad vedkamin ska eldas uppifrån vilket är betydligt svårare.
 • För att starta en intern vedkamin börjar man med en liten brasa längst ned inunder skorstenen för att få det omvända draget.
 • Det är mycket lättare att starta och sköta eldningen i en extern vedkamin, precis som en vanlig braskamin.
 • Med en extern vedkaminen till badtunnan slipper man spill av aska och vedrester i vattnet.
 • Askan dras ut enkelt ur våra vedkaminer till skillnad från de interna vedkaminerna som askan måste skopas ur.
 • Man kan tro att det är en fördel med de vedkaminen inuti badtunnan ”då man kan sitta kvar i vattnet och ladda ner ved i den toppmatade kaminen”. Men… man värmer ju upp vattnet till badtemperatur innan man kliver ner, sen har man bara en liten myseld brinnande och ger lite underhållsvärme och då behöver man inte ladda med ved.
 • En badtunna med extern vedkamin är perfekt att bygga in badtunnan i en altan/terrass, vedkaminen placeras i utkanten av trädäcket och vill man ha badtunnan en bit in från ytterkanten så går det lätt att förlänga vattenrören mellan badtunnan och vedkaminen med en meter. Då kan man gå i och ur badtunnan från alla sidor.
 • Det är ingen risk att bakterier gror inuti vedkaminens vattenmagasin då detta vatten mer eller mindre kokar när man eldar. 
 • En bekräftelse att externa vedkaminer verkligen fungerar är att vi ensamma på marknaden med dessa när vi startade år 2000, numera är det mer eller mindre branschstandard och marknaden full med både bra och dåliga kopior.
 • Våra externa vedkaminer  är helt självcirkulerande och behöver ingen elektricitet eller pump. Värmen från elden pressar det varma vattnet in i badtunnan genom ett övre rör och skapar ett undertryck i vattenmagasinet som då suger in vatten från badtunnans via det nedre röret.
 • ​Ett myt om externa vedkaminer är att värmen skiktar sig… men det är ingen skillnad mot interna vedkaminer – Värme stiger uppåt. Några gånger när man fyller på veden under uppvärmning så blandar/rör man om några gånger i vattnet med t.ex. en paddel. 
 • Våra externa vedkaminer töms helt på vatten när badtunnan töms.
 • Det är ingen risk att bakterier gror inuti vedkaminens vattenmagasin – detta vatten mer eller mindre kokar när man eldar.
 • Men vill man ändå absolut ha en badtunna med vedkaminen inuti så har vi en Fritidstunna med intern vedkamin. Men vi lovar att allt är bättre med att ha vedkaminen utanför. 
Hur fyller man badtunnan med vatten?

Vanligast och enklast med vattenslang över kanten. 
—  Vid påfyllnad av badvatten med trädgårdsslang så skall man tänka på att slangen som hängs över kanten ska vara väl rengjord på utsidan. Detta kan låta larvigt men i sällsynta fall så kan man få ned jordbakterier som pseudomonas i badvattnet. 
—  Viktigt att att komma ihåg att ta ur vattenslangen ur badtunnan när man fyllt klart och innan man startar elden i vedkaminen. Varför? Om någon kopplar loss andra änden av vattenslangen vid vattenutkastet eller (stänger av) vattenpumpen så kan slangen bli en hävert, då börjar vattnet rinna tillbaks i slangen från badtunnan och om man då har tänt elden så kan vattennivån sjunka så att vedkaminen inte är helt fylld med vatten och då kan vedkaminen skadas.

— Vissa föredrar att ha permanent vatten framdraget till badtunnan med anslutning med egen ventil direkt in i badtunnan .Detta är något special som man gör själv och man behöver frostsäkra slang/rör, ventil och anslutning vilket kanske kan vara bökigt.

Hur lång är leveranstiden på en badtunna?

— Vi levererar snabbt från eget lager i Stockholm och har de flesta modellerna redo för leverans.
—En badtunna skickas normalt från vårt lager 1-3 dagar efter mottagit och handlagt din beställning. Under högsäsong kan förseningar förekomma. 
— Skulle en badtunna inte finnas i lager för omgående leverans så informeras du och den är normalt klar för avsändning på inom ca en vecka. Vintertid kan det ta något längre tid om en badtunna i något specialutförande inte finns på lager för omgående leverans.
—  Själva transporten från oss till leveransadressen tar normalt 2-4 vardagar för vår speditör inom Sverige.
— Transporttiderna kan vara längre beroende på vart vart i landet den ska levereras och omkring nationella högtider så kan själva transporttiden förlängas p..a. att transportörerna har hög belastning. Vet att du vill ha din badtunna omkring t.ex. Påsk eller midsommar så är det bra att beställa i god tid.
— Värt att notera är att transportörerna i vissa områden på glesbygden endast trafikerar enligt vissa sk. ”turdagar” med så här stora gods som en badtunna är. Vilket då kan innebära att utkörning dig endast kan ske enligt närmare överenskommelse mellan kund och oss/speditören under någon av dessa specifika veckodagar. 
— Om man önskar ha badtunnan levererad till sitt lantställe som ligger avsides i glesbygden så är det bra att låta oss kontrollera vilka veckodagar som orten trafikeras med gods av denna storlek så att du kan planera mottagandet.
— Vi beställning önskar vi få två telefonnummer som vi kan ange till transportören för aviseringen så att ni kan komma överens om lämplig dag och ungefärlig tid. Ett andra telefonnummer är bra som ett alternativ om de inte når dig/mottagaren på det första.
— Kund är ansvarig att vara nåbar för speditörens avisering via telefon, (samt i vissa fall även via sms och e-post) varav det är viktigt att vi får korrekta kontaktuppgifter.  Läs mer om våra leverans-, köp- och anmänna vilkor >>här
—  Vi levererar våra vedeldade och eluppvärmda  badtunnor fraktfritt i hela Sverige vid köp med tillbehör för minst 2500 kr. 
— Leveransen utförs normalt av vår speditör, Schenker. Leveransadressen skall kunna nås via allmän väg, farbar med lastbil. Gäller ej specialtransporter såsom färjor och dyligt. (Gotland fraktfritt) Adressen skall vara inom speditören ordinarie turer för lastbil. 

Ryker det mycket när man eldar?

—Vi levererar våra vedeldade badtunnor & Stadstunnan fraktfritt i hela Sverige
förutom Norrbotten (begär offert) vid köp med tillbehör för minst 2500 kr.
— Leveransen utförs normalt av vår speditör, Schenker. Leveransadressen skall kunna nås via allmän väg, farbar med lastbil. Gäller ej specialtransporter såsom färjor och dyligt. (Gotland fraktfritt) Adressen skall vara inom speditören ordinarie turer för lastbil. 
— Badtunnan levereras emballerad med stötskyddande storbubbelplast och kraftpapper stående på en stor lastpall, (ej stående på högkant).
— Badtunnan lastas av med lastbilens bakgavellyft.
— Badtunnans låga vikt gör den lätt att bära, t.ex. Fritidstunnan Medum Ø170 cm väger endast ca 105 kg när man lyft ut vedkaminen och andra tillbehör. Då bär man den normalt på 3-4 personer.
—  Vår terrasspool >>Grandy kan på grund av sin storlek inte lossas lossas med bakgavellyft varav lossning av mottagare krävs, alternativt att den levereras till närmsta terminal för omlastning till egen lämplig släpkärra.
— Ska man in genom en smal passage med badtunnan så kan den bäras på högkant, med t.ex. bärremmar.
— Om inte adressen går att nå med normal lastbil kan du som kund välja att hämta godset på närmsta Schenker terminal, eller mot en extra kostnad få varan levererat till önskad adress.
— Vid mottagande skall kunden alltid visa legitimation för chaufför/transportombud som skall notera personnummer. Innan kunden signerar fraktdokument rekommenderas kunden att grundligt syna godset och om kund upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall detta genast på plats påpekas till chaufför/transportombud. Skadan skall därefter beskrivas i fraktdokumentet. Dokumentet skall både kund och chaufför/transportombud underteckna det.
Läs mer om våra leverans-, köp- och anmänna vilkor >>här

Hur levereras badtunnan?

— Nej. Med t.ex. torr björkved rycker det minimalt när väl elden kommit igång.

— Blandved av gran eller tall rycker mer och avger mer gnistor. Då rekommenderas ett >>gnistskydd Gnistskydd till badtunnans skorsten

Tips:
— Använd lagom finkluven, torr och ren ved.
— Håll igång en stor eld.
Se till att veden inte ligger alltför tätt i kaminen.
— Om du har en kamin med en justerbar lucka, kan du finna en rätt ställning för att minska röken.

 

HEAT IT UP rökfri eldning badtunna

— Som ett alternativ finns >>Kirami Heat it Up träkol, som brinner med hög värme, utan synlig rök och gnistor.

Kommer det mycket gnistor ur skorstenen när man eldar, behövs gnistskydd?

— Används björkved eller bättre så är det minimalt med gnistor som kommer ur skorstenen normalt och det brukar räcka med standard topphuven (kineshatten).

Gnistskydd till badtunnans skorsten— Men om man eldar med blandved såsom gran, tall och spillvirke som avger mer gnistor och om detta är ett säkerhetsproblem så rekommenderas >>gnistskyddet som minimerar gnistorna genom att röken måste passera flertalet flänsa samt likt den vanliga topphuven hindrar den att vatten regnar ner genom skorstenen.
— Under torra perioder eller om risk finns att gnistor kan antända något så ska stor försiktighet vidtagas och gnistfri ved användas. Under torra perioder eller
om risk finns att gnistor kan antända något ska stor försiktighet vidtas och gnistfri ved användas. Elden får aldrig lämnas obevakad.

HEAT IT UP rökfri eldning badtunna

— Som ett alternativ finns >>Kirami Heat it Up träkol, som brinner med hög värme, utan synlig rök och gnistor.

Behöver man sota vedkaminen och skorstenen?

— Vattnet i badtunnan och i vedkaminen och dess rör får inte frysa då det kan skada vedkaminen och rörsystemet.

— Tömmer man ut badtunnan när det är minusgrader så är det praktiskt att tvätta rent badtunnan samtidigt som man tömmer den.

— Hur snabbt kallnar vattnet badtunnan efter bad vintertid beror på väder och vind samt vilken typ av lock man har. Bäst är att ha två lock. Ett extra isolerande sk. >>flytlock som ligger direkt på vattenytan och håller värmen kvar under vattnet och sen ett >>täcklock ovanpå badtunnan,

— Erfarenheter med vår badtunnor placerad fristående med ytterpanel, exempelvis vintertid vid ca 10 minusgrader ute och man lägger på locken efter bad när badvattnet är 39 gradigt så har man efter 12-18 timmar senare kvar omkring 20-30 gradigt vatten.

— För att ytterligare minska värmeförlusten så kan man enkelt isolera vedkaminen undersida och sidor genom att klä dess den med t.ex. grå cellplast. Skär till skivor och fäst dom med dubbelhäftande tejp. Ovanpå vedkaminen skall man inte lägga isoleringen närmare än 15 cm runt skorstenen.
– En isolerad vedkamin ger även något snabbare uppvärmning.

Kan man ha vattnet kvar mellan baden vintertid? Hur snabbt kallnar vattnet badtunnan efter bad vintertid?

— Skorstenen behövs normalt aldrig sotas.
— Eldas björkved behövs generellt inte vedkaminen sotas, i alla fall med flera års mellanrum.

— Används gran-, tall- spillvirke eller liknande kan vedkaminen behöva sotas emellanåt. (Denna typ av ved kan ge en tjärbeläggning inuti alla typer av vedkaminer). Beläggningen försämrar värmeledningsförmågan och försämrar kaminend effekt och uppvärmningstiden.

— Vedkaminen eldstad sotas lättast med >>kamin sottvätts-spray. Spraya på sottvätten och låt den verka och spola sedan ur vedkaminen. Vid behov kan man däremellan skrapa/borsta bort beläggningen med t.ex. en stålspackel eller lämplig metallborste.

Kan badtunnan och vedkaminen stå ute året om, även när den inte används?

— Ja. Badtunnan kan stå ute året om även om den inte används.

— Om badtunnan och inte ska användas på en tid så rekommenderas att töms och rengörs så att den står tom, ren och redo för nästa gång.

— Avtappningsventilen ska alltid lämnas helt öppen under perioder när den inte ska användas, detta för ”om” det skulle komma in vatten i badtunnan så ska det kunna rinna ut och inte frysa. Kom ihåg att vindsäkra locket med >>låsbälte och/eller >>vindstroppar 

— Vedkaminen är av beständig marinaluminium och klarar av väder och vind och när badtunnan är tömd så är vedkaminen tom på vatten så man behöver inte montera loss vedkaminen.

— Avtappningsventilen som medföljer badtunnan är frostsäker och lämnar inget vatten kvar i badtunnan eller vedkaminen.

Hur ofta ska man tömma ut askan ur badtunnans vedkamin?

— Askan ska tömmas ut efter varje uppvärmning, så att inte kaminens roster (vedgallren) inte bränns sönder.

— Töms inte askan ut så försämras luftdraget och då uppvärmningen.

— Ett billigt och mycket praktiskt tillbehör som underlättar hanteringen av askan rejält är våra nya >>utdragbara asklådor till våra vedkaminer Cult, Macu, nya Cube och Tube. Denna asklåda skjuts in i botten av eldstaden (askgraven). Detta ger en mycket enkel tömning av askan i badtunnans vedkamin. En fri askgrav ger optimal lufttillförsel och förbränning och förlänger livslängden avsevärt på eld rostret. 

Asklåda Kirami Cult Macu Side-Heat Side-Easy

Hur ska ytan vara där badtunnan ska stå?

— Det är viktigt att placera karet på ett plant slätt och stabilt  underlag, som håller för tyngden av ett vattenfyllt badtunna från Kirami väger ca. 1800-2500 kg beroende på storlek, men beräkna högt för säkerhets skull.

—  T.ex. om ytan där badtunnan ska stå på är en en gräsmatta och denna yta inte har eller har haft problem med tjälskjutningar så kan det normalt räcka att man gräver bort grässvålen så att man kommer ner ca 5-10 cm. Där läggs en markduk med uppvik och ytan fylls upp med icke tjälfarligt material t.ex. någon typ av stenkross material som jämnas av och packas väl. 

—  Önskas en fastare grund, så kan den gjutas i betong. Detta har dock inte normalt nödvändigt.

—  En badtunna med EPS-botten får inte stå på reglar, hela karets botten ska vila på ett plant, slätt, bärande underlag.

—  OBS! På en terrass ska det alltså vara tätt lagd tralläkt eller en skiva under karet.

—  Man bör avlägsna växtlighet under och närmast runt badtunnan, så att den inte tränger in i karets konstruktioner när den växer.

— Beakta eventuella service- och underhållsåtgärder när du väljer en plats för karet.

— Vid behov måste det vara möjligt att flytta badtunnan, även om den till exempel är nedfälld i terrassen.

— Garantin ersätter inte indirekta kostnader, t.ex. kostnader för rivning eller byggande av terrass.

Finns det belysning till era badtunnor?

— Ja absolut. Till våra badtunnor finns två olika undervattensbelysning att välja som tillbehör. Ljuset skapar en härligt inbjudande ljus från och i badtunna. Barnen älskar det!

Kan vedkaminen placeras högre eller lägre?

— Vedkaminen får inte placeras högre än standard d.v.s. ca 1,5-2 cm över badtunnans underlag. Då försämras cirkulationen och kaminens kylning.

— Den ska inte placeras lägre för då blir det vatten kvar inuti vedkaminens vattenmagasin. Skulle detta ändå vara nödvändigt så måste vedkaminen få sig en separat tömning vilket kan göras med en specialkoppling på nedre röret ut från vedkaminen för att kunna dränera vedkaminen helt. Detta är dock inget vi rekommenderar.

 

Går det att rulla badtunnan?

— Badtunnans låga vikt gör den lätt att bära,

— Fritidstunnan Medum Ø170 cm väger endast ca 105 kg när man lyft ut vedkaminen och andra tillbehör. Då bär man den normalt på 3-4 personer. 

— Fritidstunnan Large Ø200 cm väger ca 145 kg när man lyft ut vedkaminen och andra tillbehör. Då bär man den normalt på 4-5 personer.

Går det att bära badtunnan?

— Det är inte lämpligt att rulla badtunnan. Röranslutningar och ytterpanel kan ta skada om man rullar badtunnan.
— Ska man in genom en smal passage med badtunnan så kan den bäras på högkant, med t.ex. bärremmar.

Hur länge tar det, att montera badtunnan?

— På en färdig grund tar det cirka en timme att montera badtunnan på plats.

— Badtunnan levereras färdig monterad.

— Vedkaminen och dess skorsten står inuti badtunnan  i kartonger.

— Vedkaminen placeras utanför badtunnan invid anslutningarna. Vedkaminen skall stå plant och stadigt samt vara upphöjd ca 1,5-2 cm jämfört med badtunnan,vilket med stor fördel kan vara av isolerande EPS (frigolit). Står vedkaminen på marken så kyler mark vattnet i vedkaminen Vedkaminen blir inte varm under eller på sidorna då den är vattenmantlad, tjocklek beroende på underlagets nivå. Detta isolerar mot markkylan. Man bör då skydda isoleringens framkant precis under vedluckan med något brandsäkert material ifall glöd skulle ramla ur vedkaminen när man sköter elden.

—  Ut från sidan av badtunnan sticker det ut två anslutningsrör om 5 cm. Ut från vedkaminen sticker det ut rör även de ca 5 cm. Rören har en ytterdiameter på 75 mm. Dessa rör skarvas ihop med medföljande högarmerade gummi-skarvmuffar och 4 st kraftiga stål slangklämmor.

—  Ytan framför vedluckan ska av brandsäkert material.

—  Skorstenen som medföljer monteras på vedkaminen med väreskydd och topphuv.

—  Badtunnans avtappningsventil monteras på sin plats.

—  Före första användningen ska man också noggrant läsa igenom bruksanvisningarna.

—  Monteringstid för eventuella mer tillbehör såsom reningssystem trappor till badtunnan tar ytterligare tid att montera.

—  Observera att det tar sin egen tid att fylla karet med vatten och att värma upp vattnet.

Hur monteras/placeras den externa vedkaminen?

—  Ut från sidan av badtunnan sticker det ut två rör om 5 cm. Ut från vedkaminen sticker det ut rör även de ca 5 cm. Rören har en ytterdiameter på 75 mm. Dessa rör skarvas ihop med högarmerade gummi-skarvmuffar och 4 st kraftiga stål slangklämmor.
—  På våra badtunnor av plast placeras våra externa vedkaminer precis utanför badtunnan på ett plant och stabilt underlag.
—  På våra badtunnor av aluminium finns det ordentliga fästen som de externa vedkaminerna monteras hängande på.
—  Ytan framför vedluckan ska av brandsäkert material.
— Tack vare att en vattenmantlad vedkamin inte blir varmare på utsidorna än vattnet den värmer så kan man med fördel ställa vedkaminen på en EPS- / cellplastskiva, tjocklek beroende på underlagets nivå. Detta isolerar mot markkylan. Man bör då skydda isoleringens framkant precis under vedluckan med något brandsäkert material ifall glöd skulle ramla ur vedkaminen när man sköter elden. Likväl kan man med fördel isolera vedkaminens övriga utsidor. Detta görs enkelt med grafit grå EPS / cellplast. Den fästes enkelt med lämplig dubbelhäftande tejp. Ovanpå vedkaminen skall man inte lägga isoleringen närmare än 15 cm runt skorstenen.

Blir utsidorna på vedkaminen brännhet?

— Nej. En extern vedkamin av vår typ är helt vattenmantlad, alla dess sidor, golv och tak har dubbla väggar som badvattnet cirkulerar genom och utsidorna blir inte speciellt varma.
— Som standard är skorstenen utrustad med 1 meters värmeskydd som säkrar att små fingrar inte kan bränna sig.
— Vedluckan har en tjock värmesköld på insidan av gjutjärn.
— Vill man montera vedkaminen i utkanten på t.ex. trädäcket så går det bra.
— Runt skorstenen skall man inte gå för när med brandfarligt material med tanke på värmestrålningen. 

Hur lång erfarenhet har ni av externa vedkaminer och badtunnor?

— Vi har tillverkat och sålt badtunnor av olika material med externa vedkaminer sedan år 2000.
— En bekräftelse att externa vedkaminer verkligen fungerar är att vi var ensamma på marknaden med dessa när vi startade år 2000, numera är det mer eller mindre branschstandard och marknaden full med både bra och dåliga kopior.

Vad är fördelarna med inbyggda sittbänkar i badtunnan?

— Snabbare uppvärmning tack vare att man slipper värma upp hundratals liter vatten som skulle rymmas under lösa sittbänkar.
— Våra badtunnor har inbyggda sittbänkar runt hela.
— Normalt rinner nära på allt ned på golvet och ut genom avtappningsröret. Kanske ligger det kvar någon deciliter.

Det är fuktigt i kaminens eldstad. Har den gått sönder?

—  Temperaturskillnaden mellan kallt vatten och varm luft orsakar kondens i eldstaden, så det betyder inte nödvändigtvis att kaminen läcker bara för att det är lite blött i eldstaden.
—  Efter tändningen kan det rinna ganska mycket vatten i och ur eldstaden, men det är inte fråga om läckage, om inte vattnet i badtunnan minskar.

Sitter man bekvämt i era badtunnor?

— Ja. Garanterat sitter man bekväm och avslappnad under många timmars bad.
— Sitsen har en lagom höjd på dryga 27 cm.
— Sitsens djup är 30 cm. Djupare sitsar än så stjäl benutrymme i badtunnan och gör det tängre att sitta många.
 — Men när man talar sittkomfort i en badtunna skall man veta att när man sitter i vatten så väger man nästan inget och detta gör att man sitter bekvämt under många timmars härlig bad med eller utan lutning på ryggstödet, skålade sitsar, högre / lägre sitthöjd eller djupare sitsar.
— Man sitter inte i samma ställning hela badtiden utan man skiftar position lätt och smidigt och oftare än man tänker på. Vissa sätter sig uppe på kanten runt badtunnan en liten stund för att sen glida ner i det härligt varma vattnet igen.
— Rygglängden är ca. 67 cm vilket är lagom för de flesta.
— Längre än så gör bara att de som inte är en bra bit över två meter inte ser över kanten.
— Man behöver garanterat inte oroa sig för att dom längre personerna inte kommer ner med axlarna under vattnet när dom sitter då man lätt glider ned stundvis och byter position ofta.

Blir kallt eller halt att sitta i badtunnorna av plast?

— Nej. Plasten får samma temperatur som badvattnet och är inte hal att sitta på.

Välj ytterpanel

Flera olika ytterpaneler finns att välja till våra badtunnor. Alla ytterpaneler har skyddat ändträ ovanifrån av den bekväma sargkanten som sveper runt hela badtunnan. Nedtill är ändträet skyddat av gummisockel. 

 • Fritidstunnan Original med stilren svart ädelbetsad ytterpanel av furu är den som säljs absolut mest. Denna ytterpanel finns även i den traditionella mörkbruna ytterpanel. Vår ädelbetsade ytterpanel är nästan helt underhållsfri. En snabb enkel strykning var femte år med ädelbets håller badtunnan som ny.
 • Fritidstunnan ThermoWood. Värmebehandlad furu som är underhållsfri, görs ingenting så åldras den med värdighet och blir silvergrå med tiden. Oljas den årligen så behålls nyansen och dess underbara djup och lyster bättre.
 • Fritidstunnan Cederträ, ReedWood, en exklusiv träpanel som även den är underhållsfri, görs ingenting så får den en fin silvergrå patina med tiden. Oljas den var var  fjärde år så behålls och dess nyanserna, underbara djup och lyster bättre.
 • Fritidstunnan Lärk. Lärkens motståndskraftiga yta kan behandlas med åren för att bättre behålla dess nyanser, djup och lyster.
 • Fritidstunnan Träkomposit. En helt underhållsfri badtunna. Mycket stilren, slitstark och beständig ytterpanel.
 • Fritidstunnan EKO-plank. En ytterpanel av helt återvunnet material. Mycket strycktålig, underhållsfri och beständig ytterpanel.
Hur fungerar uppvärmningen av badtunnan med de självcirkulerande vedkaminerna?

— Våra badtunne kaminer helt självcirkulerande.
— De är 
vattenmantlade d.v.s. att alla dess sidor, golv och tak har dubbla väggar som badvattnet cirkulerar genom detta vattenmagasin till och från badtunnan.
— Elden i eldstaden värmer vattnet i vattenmagasinet inuti vedkaminen och varmt vatten flödar då in i badtunnan genom den övre anslutningen. 
— Då skapas ett undertryck i vedkaminen och vatten sugs från badtunnan genom golvanslutningen.
— S
å det behövs ingen pump eller elektricitet.
—Vattennivån får aldrig understiga vedkaminens höjd 

 

Gummiproppen är svår att lossa ur badtunnans avtappningsventil?

— Den frostsäkra avtappningsventilen på våra badtunnor har en expansions gummipropp.
— Har den varit fastspänd i den en lång tid så kan den vara svår att lossa initialt.
— Om den sitter fast så lossa expansions gummiproppens spänn-ring och låt gummiproppen återgår till sin ursprungliga smalare form och lossnar lättare.
— Man kan förebygga att proppen fastnar genom att regelbundet rengöra den och hålla den ospänd då badtunnan är inte används.
— Proppen kan också smörjas med vaselin, matolja eller dylikt.

Hur tömmer ut vattnet ur badtunnan?

— Badtunnorna töms smidigt utifrån på sidan nedtill.

 — Du behöver inte dyka ned i vattnet eller krypa under badtunnan för att öppna avtappningsventilen. Den kommer man åt utifrån på sidan nedtill mitt emot vedkaminen.

— Det är viktigt att kontrollera att elden/glöden slocknat innan vattnet i badtunnan töms ut. Annars så kan vedkaminen skadas.

— Avtappningsventilen medföljer badtunnan och är frostsäker och lämnar inget vatten kvar i badtunnan eller vedkaminen.

Monterad avtappningsventil på badtunnan Fritidstunnan, Kirami

— För att leda bort vattnet så har vi olika slangar att koppla på badtunnans avtappningsventil som har en 38 mm slangnippel.

Slange 9meter med invändig Ø38 mm Grå # 1542
Prisvärd slang med invändig 38 mm diameter

 

Armerad slang med 38 mm invändig diameter

 

— Ska man bygga in badtunnan i ett trädäck/terrass där det annars kan vara svårt att komma åt originalventilen på andra sidan badtunnan. Denna avtappningsventil förlänger mellanrummet mellan vedkaminen och badtunnan ca 14-15 cm. Kan monteras så att ventilen kommer åt önskad sida. Köps som tillbehör. 

 

 

 

Om tillbehör till badtunnor

Behöver man reningsverk till en badtunna?

— Detta är verkligen en vanlig fråga som vi här skall försöka ge ”vägledning till beslut”.
— Först och främst kan vi säga att vi har bra reningsverk, sandfilter och kemikalier som vi gärna säljer, men… vi vill vara tydliga och informera om att om man har god vattentillgång så rekommenderar vi generellt att avvakta med reningsverk. De är enkla att eftermontera. och har du kommunalt vatten, bra brunn eller tillgång till bra havs- eller sjövatten. Då är oftast ett reningsverk reningsverk överkurs tack vare att vår badtunna är så lätt att rengöra mellan baden.
— Däremot om man vill ha badvattnet kvar en längre tid veckor/månader om man badar ofta eller att att man har dålig tillgång till vatten då är ett reningsverk, sandfilter en bra praktisk lösning. Samt om vill spara den tid det tar att tömma, rengöra och fylla.
— Ekonomiskt sett kan man fylla en badtunna med kommunalt vatten mellan 150-250 gånger innan vattenkostnaden överstiger inköpspriset för reningsverk och kemikalier.
— Oavsett om man har reningsverk eller inte och vill användas samma vatten mer än ett bad behöver man tillsätta reningskemikalie , vi rekommenderar BioTabs klorfria reningsvätska som är speciellt för badtunnor och spabad. Det är luktfritt och klarar att rena varmt vatten till skillnad mot visa andra typer av kemikalier som inte renar vatten som är varmare än 35 grader. Ytterligare en fördel med BioTab är att den kan tömmas i dagvattensystemet eller i naturen till skillnad mot t.ex. klor.
— Generellt så tillsätter man en en dos BioTab inför varje bad och en dos efter bad.

Hur fungerar ett reningsverk till en badtunna?

— Ett reningsverk renar vattnet från synliga partiklar och skall användas tillsammans med reningskemikalie som renar badvattnet från bakterier.
— Vi säljer sen många år BioTabs klorfria reningsvätska som är speciellt för badtunnor och spabad. Det är luktfritt och renar varmt vatten till skillnad mot visa andra typer av kemikalier som inte renar vatten varmare än 35 grader. Ytterligare en fördel med BioTab är att den kan tömmas i dagvattensystemet eller i naturen till skillnad mot t.ex. klor.
— Vårt reningsverk, sandfilter har ett viktigt och lättrensat förfilter som fångar större partiklar såsom barr, löv och dyl. som annars sugs in kan försämrar sandens filtrering och kan skada pumpen.
— Reningsverkets filtertank fylls med speciell sandfilter-sand som vattnet pumpas genom och fångar de små smutspartiklarna.
— Mellan reningsverket och badtunnan/poolen cirkulerar vattnen fram och tillbaks med slangar som finns i paket om 9 meter med invändig diameter 38 mm som enkelt kapas till passande längd. För att koppla slangen på badtunnan, spabadet eller poolen så används rörgenomföringar. ​

Finns det någon frostvakt till badtunnor?

— Ja. Vi har 2 kW eller 3 kW frostvakt / elvärmare med termostat, 0-45 grader. Frostvakten har ingen egen cirkulationspump utan kopplas på slangen efter ett reningsverk och dess pump och underhållsvärmer de renade vattnet som går tillbaka till badtunnan. Frostvaktens termostat startar och värmen när vattentemperaturen understiger det önskade temperaturen och pausar när den värmt upp vattnet till inställd gradantal.
— Vattnet i badtunnan blir då med hjälp av frostvakten varmare än vattnet inuti vedkaminens vattenmagasin så börjar det varmare vattnet av sig själv cirkulera in i vedkaminen ifrån badtunnan, samma princip som vid eldningen fast baklänges.
— När man har en frostvakt monterad så är det att rekommendera att isolera vedkaminens utsidor genom att antingen bygga en låda som man kan skjuta över vedkaminen eller klä den med t.ex. grå cellplast. Vedkaminens utsidor blir inte varmare än vattnet den värmer. Skär till skivor i rätt storlek och fäst dom enkelt med dubbelhäftande tejp. Ovanpå vedkaminen skall man inte isolera närmare skorstenen än ca 15-20 cm, då skorstenen värmestrålning kan smälta isoleringen.