Activ SPA Calcium Stabil, 1 L

129 kr

Artikelnr: 335204 Kategorier: ,

Activ SPA kalcium stabil, 1L.

Hårdhetsstabilisator/HARDNESS STABILIZER 1L

Calcium Stabil 1 L. Flytande hårdhetsstabilisator som förebygger kalkutfällning och kalkavlagringar i spavatten. Förebygger grumlighet förorsakad av hårt vatten samt utfällning av metalljoner.

Fördelar: PH-neutralt. Binder metalljoner i vattnet. Förebygger utfällning av kalk och andra mineraler från hårt vatten.

Bruksanvisning spabad: Calcium Stabil tillsätts omedelbart efter nyfyllning. Doseringen beror på vattnets hårdhet: Upp till 20⁰dH = 30 ml/1 000 liter. Från 20⁰dH = 40ml/1 000 liter. Information om vattnets hårdhet finns normalt sett hos det lokala vattenverket.

 

Bruksanvisning vanliga pooler med vattentemperaturer under 27 ⁰C : Calcium Stabil tillsätts omedelbart efter nyfyllning av poolen. Doseringen beror på vattnets hårdhet: Upp till 20⁰dH = 200 ml/10 m3. Från 20⁰dH = 300 ml/10 m3. Information om vattnets hårdhet finns normalt sett hos det lokala vattenverket.  Observera att doseringen ska ökas med 1/3 vid vattentemperaturer över 27 ⁰C

5204 /5550