Test Strips Active Oxygen / Aktivt syre 50 st

119 kr

Testremsor för aktivt syre används för att mäta pH-balansen i vattnet och halten av aktivt syre.

Används för att mäta nivån på aktivt syre (CombiTabs) och Ph-nivån.

Friskt badvatten ska har ett pH-värde mellan 7,0 och 7,4. Med en hälsosam vattenbalans får du den bästa nyttan med vattenvårdsprodukter. Om badvattnets pH-värde inte är mellan denna 7,0 och 7,4. intervall justeras det med pH-Plus respektive pH-Minus. Badvatten som inte är i balans kan orsaka irritation i ögon och hud. Optimalt innehåll av aktivt syre är mellan 3,0 – 5,0 mg/l.

Bruksanvisning: Undvik att vidröra testkuddarna. Håll testremsan ca 2 sekunder i badvattnet. Jämför med färgskalan på behållaren. Stäng alltid lådan ordentligt mellan varje vattentest. Förvaras i rumstemperatur.

Testremsor levereras i en praktisk behållare med 50 st testremsor. Testremsorna är dessutom inpackade i fem lufttäta kuvert med tio i varje, för ökad hållbarhet.
Tryckt på behållaren finns en enkel och tydlig bruksanvisning och en visuell färgskala för snabb avläsning av resultatet.

Se till att kemikalierna inte blir fuktiga under förvaring. Förvaras i originalförpackning, låst och otillgängligt för barn, samt torrt, frostfritt och inte i direkt solljus.