Komplett reningssystem med extra UV-ljus rening & frostvakt/el-värmare

Från: Det ursprungliga priset var: 9,890 kr.Det nuvarande priset är: 9,495 kr.

Detta system är anpassat till vår Fritidstunna M och L från Kirami och ger möjligheter att använda samma vatten i många månader. (Systemet kan anpassas till andra badtunnor) Med detta system så har du badtunnan redo för snabbuppvärmning med vedkaminen. Men du kan även ha badtunnan konstant badvarm och redo för bad när som helst. Badtunnan blir i princip som ett spabad, varmt men lugnare, avslappnade bad utan bubblor och brus från vattenfall.
Bevattningsförbud ⇒  ⇒  ⇒  ⇒

Hemleverans av reningssystem till badtunna

Leverans av reningssystem till närmsta officiella Schenker terminal.

Hämtas hos Badbaljan i Nynäshamn efter närmare ök.

Artikelnr: Activpro Kategori:

Professionellt komplett reningssystem med extra UV-ljus rening & frostvakt/el-värmare

Ett komplett litet men mycket kraftfullt och driftsäkert reningsverk i proffsutförande med pump från tyska Speck. Ett reningsverk renar vattnet från synliga partiklar och skall användas tillsammans med reningskemi som renar badvattnet från bakterier. Med detta reningsverk kan badvattnet renas och användas i månader. Vi rekommenderar sen många år BioTabs klorfria reningsvätska som som är luktfritt och biologiskt nedbrytbart. 

Systemets pump –Speck AquaTechnix AquaPlus kan vridas i önskad riktning vilket underlättar slanganslutningen. Sug-slangen ansluts till Speck-pumpen med slanganslutning med unionkoppling direkt in i sidan till ett lättrensat grovfilter/förfilter som som tar de större partiklarna såsom barr, löv och dyl. Reningsverkets filtertank fylls med effektiva Fibalon filterfiber som renar extra bra (eller med traditionell filtersand). Som alla pumpar från tyska Speck är den elektrisk separerad,  pump motorn och axeln har ingen kontakt med vattnet. Reningsverkets pump har en jordad stickkontakt. 

–Dubbelt så bra rening och säkrare med dubbla utsug. En stor fördel med Fritidstunnan är att du med detta reningssystem får dubbla utsug vilket ger dubbelt så bra rening. Vattnet sugs ut av reningsverket från badtunnan både upptill och nedtill i golvet. Det renade vattnet kommer tillbaks in i badtunnan genom en inloppsgenomföring vid beställning tillsammans med badtunnan så monterar vi denna inloppsgenomföring. Reningssystemet ansluts till badtunnan med en slang ut från badtunnan nedtill och en dryga 50 cm upp på badtunnan på motsatt sida sett från vedkaminen. Vi kan vid behov specialanpassa placeringen efter närmare överenskommelse.

 

Reningssystemet har en extra kompletterande rening, en Ultra Violett, UV-C+ljus rening som minskar behovet av bakteriedödande kemi. Men den främsta effekten som man känner är att UV-C+ strålarnas anpassade våglängd tar död och minimerar alger och sporer som annars kan upplevas som en “halkig” hinna. Enheten monteras i ett specialfäste efter reningsverket. Reningsverkets pumpar in vattnet genom UV-enhetens genomströmningscylinder där vattnet strömmar runt UV-ljusets i en spiral och bestrålas. Detta neutraliserar visa bakterier, virus och andra primitiva organismer och hindrar dem från att föröka sig och tar död på och minimerar alger och sporer och på så sätt minskar behovet av kemisk rening. Effekten bygger på användningen av ultraviolett strålning som påverkar cellerna hos både djur och växter i vattnet. Effekten optimeras av att vattnet pumpas runt längs med UV-glödlampan på nära håll. UV dödar de flytande algerna då de utsätts för UV-strålning, och reningsverket filtreringssystem tar bort de döda algerna. UV-reningssystemet har en jordat stickkontakt.

 

Den medföljande frostvakt/el-värmare med 2 kW effekt möjliggör ha vattnet kvar i badtunnan vintertid eller hålla badtunnan varm tills nästa bad. Värmaren har en inbyggd flödesvakt som stoppar värmaren om cirkulationen från reningsverket/pumpen avstannar samt överhettningsskydd. Vi har även 3 kW och 6 kW men 2 kW räcker normalt för att hålla vattnet frostfritt och även badvarmt året om. Vid sträng vinterkyla under långa perioder ned mot minus 20-30 minusgrader, kan en 3 kW el-värmare vara ett alternativ. 6 kW elvärmare är i extremaste laget. Fördelen med en 2 kW elvärmare är att den klarar sig på en 10 Amp säkring. El-installationen av denna värmare är en sk. fast installation som ska utföras av en behörig elektriker. 

Ska saltvatten användas finns en alternativ elvärmare >>Elecro Nano Titan värmarna som har värmeelement av Titan som klarar av saltvatten.

Utlopp och inlopp i badtunnan kan enkelt stängas, vid behov av skötsel av systemet. På utsidan av badtunna stängs utsugen genom att stänga den medföljande trevägsventilen. Inloppet i badtunnan stängs genom att sticka ned armen och skruva fast medföljande serviceplugg. På detta sätt behöver inte badtunnan tömmas för att t.ex. rensa grovfiltret (förfiltret).

Möjligheten att stänga in- och utloppen gör det enkelt att kunna fylla på badtunnan och använda den traditionellt utan reningsverk för en bad en helgvisit vid stugan. 

I paketet så ingår totalt 3,3 meter slang att fördela mellan badtunnan och reningssystemet. Behövs längre så är det inga problem att beställa längre. Backspolning görs genom att först stänga av pumpen och sedan vrida toppventilen till backspolningsläget och sedan starta pumpen. Då spolas vatten från badtunnan baklänges genom filtertanken och tar med sig tidigare fångad smuts ut genom slangen. Normalt räcker det att spola ut ca 20 liter vatten 2-3 gånger i månaden. Tips. Om dagvattenavlopp finns i närheten så kan avtappningsvattnet ledas dit. Är husets stuprör i närheten och dom är kopplade till dagvattnet så kan slangen kopplas på där. Med fördel så kan slangarna mellan badtunnan och reningssystemet isoleras.

 

Reningen behöver kompletteras med bakteriedödande kemikalier. 

Vi rekommenderar alltid klorfri reningsmedel. “BioTab klorfri rening” är en luktfri miljövänlig bakteriedödande kemikalie speciellt anpassat för varma bad i badtunnor och spabad. Fungerar också som rening av pooler och spabad.  Den innehåller inga miljöfarliga ämnen”, och är kan till skillnad mot andra pool kemikalier tömmas ut i naturen och i dagvattensysyemet då den är helt biologisk nedbrytbar. BioTAb är både miljövänligt och ekonomiskt, innehåller 1000 ml, det går även att beställa i 3-pack vilket blir billigare och räcker länge till badtunnan.

Ett stund inför bad när reningsverket är igång och i samband med backspolning så rekommenderas att badtunnans får sig en lätt skrubbning invändigt med en borste på skaft så att eventuell smuts som ligger på sits och golv kan fångas av filtersystemet.

Badtunnans reningssystem skall stå frostfritt, ventilerat och skyddat mot översköljning i ett pumphus.

Även om ett reningsverk är i full gång och cirkulerar vattnet hela tiden så finns vintertid ändå risk för frostskador på reningssystemet. Därav skall alla typer av reningsverk oavsett fabrikat vara monterat i ett frostfritt utrymme eller tas in vintertid. Finns inte ett frostfritt utrymme där reningsverket kan placeras så kan en isolerat pumphus byggas. Lämpligt innermått på detta pumphus är minst ca. L85xB85xH60 cm + isolering. Vid drift så kommer spillvärmen från reningsverket hålla lådan varm vintertid. Pumphuset måste ha god ventilation under den varma delen av året. Med fördel så monters lämpliga reglerbar ventilationsspjäll t.ex. sk. rosettventiler för att ge reningssystemet till din badtunna ventilation. En annan fördel med att ha ett isolerat pumphus är att den minimerar ljudet.  

Vid tillfällen då badtunnan ska stå utan vatten så är det bra att avsluta med att spola igenom reningssystemet med fräsch vatten och att systemet sedan töms på vatten genom att öppna alla dräneringsventiler. Men det blir ofta lite vatten kvar i toppventilen, tank och pump även om dess dräneringsventiler är öppna. Så därav ska ovan nämnda isolerade pumphus utrustas med ett litet >>element, en frostvakt på ca 200W som kan hålla detta utrymme på runt 10 grader. Dessa finns för ca 250 kr hos de flesta bygghandlare.

El installation:
Reningsverket och det extra UV-ljus reningssystemet koppas med fördel på ett eget jordad eluttag med en lättåtkomlig strömbrytare/arbetsbrytare så att du enkelt kan stänga av systemet vid badtillfällen eller vid service utan att behöva hålla på att sticka i och ur stickkontakterna. ENHETERNA MED STICKKONTAKTER  SKA KOPPLAS IN PÅ JORDADE UTTAG SOM ÄR ANSLUTNA EFTER KONTROLLERADE LÄMPLIGA JORDFELSBRYTARE.

EL-VÄRMAREN ELINSTALLATION SKA VARA EN SK. FAST ELINSTALLATION MED ARBETSBRYTARE EFTER JORDFELSBRYTARE OCH SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELEKTRIKER MED ERFARENHET AV LIKNANDE INSTALLATIONER. EL-VÄRMAREN PÅ 2 Kw KRÄVER EN-FAS 10 AMP SÄKRING.  ANVÄNDNING FÅR BARA SKE EFTER KONTROLLERAD JORDFELSBRYTARE SOM SKALL KONTROLLERAS/TESTAS INFÖR VARJE ANVÄNDNING/BAD.